Grøntulien Borettslag Meny

Informasjon

Her finner du informasjon om det meste i borettslaget. Begynn ved å klikke på en knapp under.

Vi har boss containere på 3 steder. Disse er for vanlig husholdningsboss, papir/papp og glass. I tillegg har vi plastrom ved blokk 1 og blokk 3.

To til tre ganger i året settes det ut containere for annet avfall.

Det kommer kontainer i Januar for juletær, på våren for hageavfall og annet, og en container på høsten.

Alle boenheter har fått utlevert godkjent brannslukkingsapparat eller brannslange og en eller flere røykvarslere. Det er beboers ansvar å sjekke at utstyret fungerer til enhver tid. Ønsker man flere brannslukkingsapparater eller røykvarslere, må hver enkelt beboer bekoste dette selv.

Brannslukkingsapparatet skal sjekkes og vendes minimum 1 gang per år.

Hvert 5. år skal apparatet kontrolleres av eksternt firma. Beboerne er selv ansvarlig for å gjennomføre denne kontrollen.

Røykvarsleren har 10 års levetid (også batteriet), og styret sørger for å utlevere nye batterier/røykvarslere når det er nødvendig.

Utleie, fremleie, bruksoverlating… kjært barn har mange navn. Men den korrekte fellesbetegnelsen for det at en andelshaver lar andre bruke boligen sin, enten det mottas leie eller ikke, er bruksoverlating.

Hovedregelen i borettslag er at andelshaverne skal bo i boligene selv. I enkelte tilfeller gir imidlertid loven en andelshaver rett til å overlate bruken til andre. De viktigste tilfellene er:

1. Den som skal bruke boligen er ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje (barn/barnebern/foreldre/besteforeldre) av andelshaveren.

2. Hvis andelshaver eller dennes ektefelle/slektning som nevnt i punktet over har bodd i leiligheten i ett av de siste to årene, kan bruksovlatelse innvilges i inntil tre år.

3. Andelshaver må på grunn av utdannelse eller arbeid midlertidig bo borte fra hjemstedet.

Etter lov om borettslag skal en andelseier som overlater hele leiligheten til andre (og altså ikke selv bor i leiligheten), søke godkjenning for dette hos styret. Styret skal både stadfeste at vilkårene for bruksoverlating er oppfylt, og godkjenne personen(e) som skal bo i boligen.

Hund eller katt må ikke holdes uten skriftlig tillatelse fra styret i borettslaget. Før husdyr anskaffes, skal det sendes søknad til styret på fastsatt skjema. Se bak i mappen. Det er båndtvang på hund i laget. Katter anskaffet før 01.05.02 kan være ute. Katter anskaffet etter dette tidspunkt tillates kun som innekatter. Søker skal varsle naboer før husdyr anskaffes, og få naboenes underskrift på søknaden. Har du hund eller katt, må du rette deg etter de praktiske regler som gjelder for dyrehold: I borettslaget er det absolutt båndtvang for hund. Den som fører hund innenfor området, plikter omgående å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg. Hunden må ikke oppholde seg i sandkasser, på lekeplasser og liknende. Hundeeier er ansvarlig dersom hunden luftes av barn. Barnet skal være i stand til å mestre hunden og eieren skal forvisse seg om at ordensreglene for dyr overholdes. For katt gjelder at kun innekatter tillates, og de må være i bånd ute. Ved overtredelse av reglene kan styret pålegge eier å kvitte seg med dyret. Ønskes annen type dyr, vennligst kontakt styret for informasjon.

Borettslaget har lån i Husbanken, vi har fått fastrente på 2,47% i 20 år. Dette gir borettslaget en langsiktig og forutsigbar økonomisk situasjon.

Det er ikke mulighet for individuel nedbetaling av fellesgjeld.

Internett

Borettslaget har avtale med Canal Digital for levering av internett. avtalen inkluderer 2/1 Mpbs og kan oppgraderes etter ønske.

Se mer info på: https://kabel.canaldigital.no/

TV

Borettslaget har avtale med Canal Digital.

Dette inkluderer HD-box og basis kanalvalg.

Parabol

Det er ikke lov å innstallere/montere parabol i borettslaget. Vi har kabel tv som dekker de fleste behov.

Det er totalt 207 garasjeplasser i borettslaget og 100 uteplasser.

Alle uteplassene er fordelt slik:

For beboere:

Nedre hovedplass - 33 plasser

Blokk 3 - 11 plasser

Blokk 2 - 3 plasser

Blokk 1 - 12 plasser

Øvre plass (mot tun 2) - 9 plasser

Over veien (ved Hurre) - 31 plasser

For besøkende:

Nedre hovedplass - 7 plasser

Blokk 2 - 12 plasser

Grøntulien barnehage (16.30 - 06.00 samt hele helgen) - 8 plasser

Alle andelshavere som har behov for en uteplass for privatbil eller firmabil, må sende en skriftlig søknad til styret. Generalforsamlingen har vedtatt en pris på 150,- pr måned for uteplass, og dette blir betalt sammen med husleien.

Ro

I tiden mellom kl. 22.00 og 07.00 skal det være generell ro i alle boenheter. Fredag og lørdag gjelder dette fra 23.00 til 07.00. I dette tidsrom er sang, høyrøstet tale, bruk av musikkinstrumenter og vaskemaskiner ikke tillatt. Dette gjelder også på balkonger og uteområder mellom blokkene og rekkehusene.

Støyende arbeider som boring, banking etc. er kun tillatt mandag til fredag mellom 07.00 og 20.00 og lørdag og dager før helligdager mellom 10.00 og 18.00. Søndager og helligdager, skal slike arbeider ikke forekomme.

Nabovarsel

Ved arrangementer (fester etc) utenom disse tidspunktene skal det sendes ut nabovarsel på forhånd. Nabovarsel gir ikke rett til å støye ubegrenset, og man må respektere eventuelle klager fra naboer som opplever det som sjenerende.

Nabovarsel skal inneholde navn, telefonnummer og adresse til beboer, slik at vedkommende enkelt kan kontaktes dersom det er nødvendig.

Nabovarsel skal leveres i hver enkelts postkasse eller på oppslagstavle i blokk. Med berørte oppganger menes egen oppgang, og nabooppgangene.

Nabovarselet sendes ut/henges opp senest 2 dager før arrangementet.

Borettslaget har sms tjeneste for å få viktig informasjon ut til beboerne raskt.

Det er derfor viktig at styret til en hver tid har riktig telefonnummer til beboerne.

ta kontakt med styret om du endrer telefonnummer eller ikke har registrert det hos StorBergen.

Borettslaget har avtale med vaskebyrå om ukentlig vasking av fellesarealer i blokker (trapper og ganger), og kostnaden til dette inngår i felleskostnadene.

Vaskingen blir normalt utført på fredager.

Grendahuset

Olsvik Grendahus ligger like før Olsvik kirke og eies og drives av 11 borettslag i Olsvik.

Lokalet passer til alle typer festligheter, f.eks. dåp, konfirmasjon, runde dager, bryllup mm

Kontaktperson er Ragna Neteland. Mail: Ragna.Neteland@hib.no og mobilnr: (+47) 922 38 793

'Klubben' og 'Parken'

Vi har 2 lokaler som vi leier ut til beboere. 'Klubben' og 'Parken'.

Klubben ligger på kortenden av Skjenlien 45 mot nord.

Parken ligger i Skjenlien 115 mot sør.

Vaskemaskiner og oppvaskmaskiner skal kun tilkobles kaldt vann i boligen. Det er ikke tillatt å tilknytte disse maskinene til varmtvann, hverken direkte eller via blandebatteri.

Tørketrommel skal ikke kobles til ventilasjonskanaler. Dersom man har tørketrommel i leiligheten, skal denne være av typen kondenstørketrommel.